Cryptovaluta

Een cryptovaluta (ook wel cryptocurrency) is een digitale munteenheid die functioneert zonder centrale partij of tussenpersoon. Door gebruik te maken van cryptografie wordt de rol van de centrale bank vervangen.

Hoewel veruit de bekendste is bitcoin niet de eerste cryptovaluta, al sinds het begin van het internet zijn er verschillende cryptovaluta op de markt gebracht. Toch bleken eerdere projecten niet opgewassen tegen overheidsbemoeienis. De reden hiervoor was dat eerdere projecten een ‘single point of failure’ hadden; er was een punt van centralisatie, waardoor deze gemakkelijk aan te vallen was (zowel in technische als juridisch zin).

Satoshi Nakamoto, de bedenker van bitcoin, wist alle vormen van centralisatie te verwijderen en ontwikkelde zo het eerste decentrale betaalnetwerk ter wereld. Hiermee loste hij ondermeer het double-spending probleem op. Nakamoto publiceerde zijn idee in een whitepaper: een document dat beschrijft hoe een technologie een specifiek probleem oplost.